LOKALE KJERNESAKER

 • Alle innbyggere skal sikres grønne lunger med nærhet til natur og rekreasjonsområder.
 • Forsterket vern av sårbar og verdifull natur, herunder styrket vern av indre Mefjorden og Gjennestadvannet.
 • Kommunal plan for naturmangfold.
 • At Sandefjord er en foregangskommune for å bedre tilstanden i Oslofjorden.
 • En skolestruktur som vektlegger nærmiljøene der barna bor og gjenbruker eksisterende skolebygg der det lar seg gjøre. 
 • Helhetlig plan for å bedre levekår og utjevne sosial ulikhet i Sandefjord.
 • Grønt løft for lokalt næringsliv og gründervirksomhet.
 • Styrke kulturskolens økonomi, og jobbe for bedre undervisningslokaler.
 • Gjøre Sandefjord til en attraktiv sykkelkommune.
 • Sikre at Sandefjord får mulighet til å inngå byvekstavtale.
MÅL
 • Arealnøytral kommune innen 2030.
 • Nullvekst i veitrafikken innen 2030. 
  • Redusere klimagassutslipp med 70 % innen 2030 sammenlignet med nivået i 1990.
 • Restriktiv bruk av dispensasjoner fra plan- og bygningsloven.
Klikk på linken under for å lese hele programmet! Program 2023-2027