Styret

Ina Coll Kjølmoen, 35 år

Sekretær

Utdannet dansekunstner og har jobbet frilans innen scenekunstfeltet siden 2005, og har nå begynt på en deltidsmaster i Helsefremmende arbeid ved HBV.

Ina har et særlig engasjement for bærekraftig mat og matproduksjon og er opptatt av at samfunnet på alle områder må jobbe for å tilrettelegge for at det skal lønne seg å tenke og leve etter grønne verdier for på den måten å heve livskvaliteten for innbyggerne.

Ble valgt inn som 1. Vara i kultur- og fritidsutvalget.

Vara Sandefjord mdg(Talsperson Vestfold mdg)

Utdanning som tekniker og økonom, og sertifisert som kvalitet- og miljørevisor.

Spesielt opptatt av bærekraftig næringsutvikling, jordvern og mot nedbygging av matjord. Og ikke minst livskvalitet – herunder fylle behovene for funksjonshemmede, syke og eldre.

Helge W. Myrseth, 66 år
Odd Rune Langeland, 40 år

Leder og bystyrerepresentant

Tidligere kokk, illustratør og miljø- terapeut. Aktiv i arbeidet for bærekraftige, økologiske løsninger på de fleste områder innen matproduksjon og dyrking, opptatt av bevaring av matjorda.

Engasjert i fjordoppryddingen og utviklingen av et grønnere sentrum i Sandefjord. Valgt inn som fast representant i kommunen.


Kasserer

Martin er lege. Forebygging er viktig, med nok tilbud til barn og unge. Behandling og omsorg må styrkes for dem som sliter med sykdom og rus.

Martin Haraldsen, 57 år